Văn Hoá Lối Sống Của Người Theo Hồi Giáo

Văn Hoá Lối Sống Của Người Theo Hồi Giáo

Giới thiệu sách

Đạo hồi-lịch sử hình thành (kinh cô ran). lối sống đạo của người theo hồi giáo. người chăm việt nam với đạo hồi. sắc màu văn hóa hồi giáo. Hồi giáo trong xã hội hiện đại.

Bình luận