Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam - Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam - Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn

Giới thiệu sách

1. Phần 1: Lý luận chung về ngành ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

- Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

- Vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực Việt Nam.

- Mấy nét khái quát (phác họa) về văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam - Hà Nội.

- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa ẩm thực Hà Nội - Việt Nam.

- ...

 

2. Phần 2: Văn hóa ẩm thực các vùng miền Việt Nam.

- Văn hóa ẩm thực trên nền cảnh môi trường sinh thái nhân văn Việt Nam ba miền Nam Trung Bắc.

- Nhận diện văn hóa ẩm thực Huế.

- Một thành tựu văn hóa Việt Nam - đặc sản Yến sào và nghệ thuật ẩm thực yến của thủ đô Hà Nội.

- Tết ta (nguyên đán) và văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hà Nội.

- Mối tương quan hữu cơ Hà Tây - Hà Nội nhìn dưới góc độ văn hóa dân gian cổ truyền.

- ...

 

3. Phần 3: Văn hóa ẩm thực Hà Nội.

- Các vấn đề văn hóa ẩm thực Hà Nội.

- Ẩm thực dân gian Hà Nội dưới góc nhìn văn hóa học.

- Văn hóa ẩm thực Hà Nội.

- Về việc ăn uống của người Hà Nội.

- Văn hóa ẩm thực tết Việt Nam - Hà Nội.

- ...

Xin trân trọng giới thiệu.

Bình luận