Trắc Nghiệm Toán 12 - Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Toán 12 - Có Đáp Án

Giới thiệu sách

Nội Dung Cuốn Sách Trắc Nghiệm Toán 12 Gồm 2 Phần:

  1. Phần Một: Giải Tích.
  2. Phần Hai: Hình Học.

Mỗi phần gồm các chương, được trình bày theo thứ tự như trong sách giáo khoa ( SGK ) Giải tích 12 và SGK Hình Học hiện hành.

Bình luận