Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Thể loại: Sách Kinh Tế
  • Lượt xem: 126
  • Lượt download: 1
  • Tiki

Giới thiệu sách

Cuốn sách này sẽ giúp những nhà kinh doanh sửa đổi cách thức làm việc của mình mà tăng năng suất lên gấp hai, gấp ba. Ngay đối với những người không kinh doanh như công chức, nó cũng không phải là vô dụng vì nó tập cho ta có tinh thần biết suy nghĩ, phân tích, tổ chức, cải thiện; mà chính tinh thần đó mới là quan trọng nhất trong bất kỳ phạm vi hoạt động nào, chứ không phải chỉ riêng trong các xí nghiệp.

Bình luận