Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

  • Tác giả: Jean de la Fontaine
  • Thể loại: Truyện Cười
  • Lượt xem: 300
  • Lượt download: 0
  • Tiki

Giới thiệu sách

Jean de La Fontaine (08/06/1621 - 13/04/1695), nhà thơ cổ điển Pháp, vào Viện Hàn Lâm Pháp năm 1683.

Dưới đây là 43 bài thơ được dịch từ Les Fables (1666-1694) và đã đăng trên các báo Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo, Đông Dương Tạp Chí... trước khi in thành sách năm 1919.
 

Bình luận