Sổ Tay Tóm Tắt Công Thức Giải Nhanh Môn Vật Lý 12

Sổ Tay Tóm Tắt Công Thức Giải Nhanh Môn Vật Lý 12

Giới thiệu sách

"Sổ tay tóm tắt Công Thức Giải Nhanh môn Vật Lý 12" là cuốn sách tóm tắt đầy đủ nội dung, kiến thức, công thức giải các bài toán Vật Lý THPT lớp 12. Với cuốn sách nỳ trong tay bạn hoàn toàn có thể ghi nhớ được những công thức Vật Lý và dễ dàng áp dụng chúng cho những bài toán trong các đề kiếm tra và trong các kỳ thi lớn nhỏ ...

Bình luận