Những Trận Hải Chiến Nổi Tiếng Thế Giới

Những Trận Hải Chiến Nổi Tiếng Thế Giới

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Thể loại: Sách Lịch Sử
  • Lượt xem: 216
  • Lượt download: 0
  • Tiki

Giới thiệu sách

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc mô tả chi tiết bối cảnh, kế hoạch, lực lượng tham chiến, diễn biến và kết quả 12 trận hải chiến nổi tiếng từ năm 480TCN đến 1982, mà còn đi sâu phân tích ý nghĩa, bài học kinh nghiệm để qua đó độc giả có thể hình dung một cách tương đối khái quát tiến trình phát triển của lực lượng hải quân trên thế giới

Bình luận