Những Đàn Bà Ngoại Tình - Tập 1

Những Đàn Bà Ngoại Tình - Tập 1

Giới thiệu sách

Đây là truyện tình dục dành cho người lớn trên 18 tuổi. Cân nhắc trước khi đọc

Tiểu thuyết văn học tình dục ( Truyện sex ) miền Nam trước năm 1975.

Bình luận