Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 1) - Thời Hùng Vương

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 1) - Thời Hùng Vương

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng
  • Thể loại: Sách Lịch Sử
  • Lượt xem: 498
  • Lượt download: 0
  • Tiki

Giới thiệu sách

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó.

Tập 1 giới thiệu về lịch sử nước ta thời Cổ đại xuyên suốt từ người Việt cổ đến thời Hùng Vương dựng nước.

Bình luận