Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học

Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học

Giới thiệu sách

Nhà xuất bản: NXB Xây dựng
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 179
Mục Lục

 • Phục dựng tháp Tường Long - Đồ Sơn, Hải Phòng. Một cái nhìn khảo cổ học
 • Kiến trúc nhà cửa thời Trần
 • Chùa Vĩnh Nghiêm - Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi
 • Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu
 • Đình làng - Hình tượng
 • Đình Phù Lão - Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị
 • Ghi chú về đình quê xứ Nghệ
 • Thẩm định lại giá trị kiến trúc văn miếu - Hà Nội
 • Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ
 • Hội An - nhìn từ các bản vẽ ghi của xí nghiệp bảo tồn và tu sửa di tích - Bộ Văn hóa
 • Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ
 • Cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Nguyễn An - Một kiến trúc sư - một nhà thơ - một nhân cách mẫu mực
 • Kiến trúc Thần đạo Nhật Bản (Shinto shrine)

Bình luận