Khoa Cúng Thông Dụng

Khoa Cúng Thông Dụng

Giới thiệu sách

Tập hợp các bài cúng dùng trong cuộc đời được các thầy dùng như khoa thỉnh Phật, tiếp linh, triệu linh, Phát tấu, Thánh mẫu, trần triều...

Bình luận