Hoá Thân

Hoá Thân

Giới thiệu sách

Tác phẩm này là tổng hợp ba truyện ngắn của Ray Bradbury từ các tập sách khác nhau của ông, tên nguyên tác mỗi truyện được chúng tôi ghi kèm dưới tiêu đề mỗi chương.

Nguyên tác: Tuyển tập truyện ngắn của Ray Bradbury 

Dịch giả: Nguyễn Đỗ Ngọc

Ebook: Dự án Ebolic

Bình luận