Gái Tìm Của Lạ

Gái Tìm Của Lạ

Giới thiệu sách

Đây là truyện tình dục dành cho người lớn trên 18 tuổi. 

Tiểu thuyết văn học tình dục ( Truyện sex ) miền Nam trước năm 1975.

Bình luận