Gái Quê ( Út Lượm 2)

Gái Quê ( Út Lượm 2)

Giới thiệu sách

Truyện tình dục dành cho người lớn trên 18 tuổi.

Tiểu thuyết văn học tình dục ( Truyện sex ) miền Nam trước 1975.

Bình luận