Gái Loạn Cali

Gái Loạn Cali

Giới thiệu sách

Đây là truyện tình dục dành cho người lớn trên 18 tuổi. Cân nhắc trước khi đọc

Tiểu thuyết văn học tình dục ( Truyện sex ) miền Nam trước năm 1975.

Bình luận