Đông Kinh Nghĩa Thục

Đông Kinh Nghĩa Thục

  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Thể loại: Sách Lịch Sử
  • Lượt xem: 276
  • Lượt download: 0
  • Tiki

Giới thiệu sách

Đông Kinh Nghĩa Thục (chữ Hán: 東京義塾 lập ra từ tháng 3 năm 1907 và chấm dứt vào tháng 11 năm 1907) là một phong trào nhằm thực hiện cải cách xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 trong thời Pháp thuộc. Mục đích của phong trào là: khai trí cho dân, phương tiện được hoạch định: mở những lớp dạy học không lấy tiền (để đúng với cái tên là nghĩa thục) và tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng

     

    Bình luận