Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

  • Tác giả: Nguyễn Khánh Oánh
  • Thể loại: Sách Lịch Sử
  • Lượt xem: 266
  • Lượt download: 0
  • Tiki

Giới thiệu sách

Nội dung chính:

Phần 1. Quê hương, gia thể, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn

Phần 2. Sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

Phần 3. Sự nghiệp xây dụng và kiến tạo đát nước Đại Cồ Việt

Phần 4. Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long

Bình luận