50 Món Ăn Thái

50 Món Ăn Thái

  • Tác giả: Đặng Thị Hằng
  • Thể loại: Sách Nấu Ăn
  • Lượt xem: 316
  • Lượt download: 1
  • Tiki

Giới thiệu sách

Cuốn sách 50 Món Ăn Thái của tác giả Đặng Thị Hằng sẽ chỉ cho chúng ta biết cách nấu ăn các món đặc sắc của người thái.

Bình luận